Zapowiedzi

PIELGRZYMKA ZAWIESZONA! Dzień 1 – NIEDZIELA wyjazd z Nowej Rudy o godz. 01:00 przejazd do WARSZAWY, przygotowanie do Uroczystości Beatyfikacyjnych godz. 12:00 – udział we Mszy Świętej na pl. Piłsudskiego,…

Czytaj dalej

PIELGRZYMKA ZAWIESZONA! Pielgrzymka do Włoch 2020 W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II Termin: 14 – 20.06.2020 Dzień  1 Msza św. o godz.7:00. Bezpośredni przejazd przez Czechy do Austrii, następnie…

Czytaj dalej