Zarys historyczny parafii i kościoła parafialnego

Słupiec to miejscowość okolona zielonymi wzniesieniami Wzgórz Włodzickich i Gór Sowich. Osiedle sięga korzeniami XIII wieku. Przecina potok Dzik. Początkowo wieś nosiła nazwę Schlegel, najprawdopodobniej od nazwiska pierwszych osadników. Stara wieś łańcuchowa, wymieniana w dokumentach z 1327 roku jako Slegelonis villa. W 1607 roku w Słupcu odkryto złoża złota, a w 1620 zaczęto wydobywać węgiel kamienny, jednak rozwojowi górnictwa przeszkodziła szalejąca wówczas wojna trzydziestoletnia, a później zaraza w roku 1680. W XVIII wieku Słupiec zaczął się rozwijać gospodarczo, zwłaszcza w dziedzinie górnictwa, ale również tkactwa. Szczególnie intensywny rozwój przemysłowy (głównie wydobycie węgla i łupków ogniotrwałych) przypada na wiek XVIII. Była m. in. własnością znanego w dziejach Ziemi Kłodzkiej rodu Pannwitzów. W roku 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej miejscowość poddała się bez walki. Po II Wojnie Światowej zaczęli tutaj napływać polscy osadnicy oraz reemigranci-górnicy z Francji. W latach 1967 – 1973 Słupiec zyskał status samodzielnego miasta, w związku z szybkim przyrostem demograficznym. W 1973 jednak został włączony do Nowej Rudy.

 Parafia św. Katarzyny została erygowana w XVI wieku. Neogotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej wzniesiono w latach 1885 – 1887 z czerwonego piaskowca. Pełna dostojeństwa trójnawowa świątynia wysmukla się ku górze wysoką wieżą nakrytą ostrosłupowym hełmem ze sterczynami w każdym narożu. W jej górną część wtopiono mechanizm zegarowy. Nawa zamknięta została wielobocznym prezbiterium z oknami witrażowymi przedstawiającymi czterech ewangelistów, jako jedyne uchowane przed niszczycielskimi działaniami II Wojny Światowej. Witraże boczne przedstawiają sceny z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Centralne pole neogotyckiego ołtarza głównego zajmuje obraz przedstawiający św. Katarzynę, patronkę parafii, unoszącą się na obłoku ponad miejską zabudową, jej lewa ręka wsparta na mieczu. Po obu stronach na cokolinach stoją aniołowie pogrążeni w modlitwie. Obok nich zamieszczono postaci dwóch biskupów – św. Wojciecha (Adalbertus) i św. Walentego. Dwa neogotyckie ołtarze boczne poświęcono: Maryi (tam znajdują się także św. Anna i św. Joachim) oraz Gorejącemu Sercu Jezusa (razem ze św. Małgorzatą i św. Teresą). Pozostałe figury przedstawiają: św. Michała Archanioła pokonującego Księcia Ciemności; św. Donatusa w stroju rzymskiego żołnierza; św. Barbarę otulającą płaszczem klęczącego przy niej górnika oraz św. Alojzego. Sklepienie nawy głównej zamknięte w bogato malowane kwiatonami podniebnych łukach wspiera się na wewnętrznej kolumnadzie.

W Słupcu urodził się znany i bardzo wybitny teolog, ksiądz katolicki, wielki badacz historii Kościoła – ks. Joseph Wittig

 Proboszczowie parafii od 1943 roku.

 1. ks. Jan Faber  – 1943 – 26.05.1946
 2. ks. Ernest Michalski  –  23.06.1946 – 29.08.1947
 3. ks. Wojciech  Majkowski – 23.11.1947 – 30.07.1952
 4. ks. Andrzej Kolbusz – 14.12.1952 – 30.07.1970
 5. ks. Zdzisław Żmudziński – 01.07.1970 – 25.06.1986
 6. ks. Jerzy Czernal – 25.06.1986 – 30.06.2017
 7. ks. Krzysztof Iwaniszyn 1.07.2017 25.06.2023
 8. ks. Paweł Kuriata – 26.06.2023 – nadal

 wikariusze:

Lata powojenne:

 1. ks. Czesław Spytkowski – 04.04.1946 – 26.05.1946
 2. ks. Stanisław Jędryczko – 29.07.1947 – 05.10.1947

 Od roku 1962:

 1. ks. Mieczysław Szydłowski – 1962-1964
 2. ks. Władysław Poleszczuk – 1964-1966
 3. ks. Stanisław Majchrzak – 1966-1969
 4. ks. Alojzy Kaczarczyk – 1969-1970
 5. ks. Gerard Wysocki – 1970-1971
 6. ks. Michał Potaczała – 1971-1973
 7. ks. Władysław Bystrek – 1973-1974
 8. ks. Gerard Obłączek – 1973-1974
 9. ks. Władysław Kliś – 1974-1977
 10. ks. Józef Piątek – 1977-1978
 11. ks. Adam Terlecki 1978-1984
 12. ks. Wiktor Gorgoń – 1981-1982
 13. ks. Włodzimierz Dmitrów – 1982-1987
 14. ks. Szymon Bajak – 1984-1987
 15. ks. Zbigniew Kulasza – 1987-1990
 16. ks. Jan Trznadel – 1987-1990
 17. ks. Wiesław Mróz – 1990-1993
 18. ks. Roman Międzyrzecki – 1990-1993
 19. ks. Józef Siemasz – 1993-2004
 20. ks. Krzysztof Pełech – 1995-1999
 21. ks. Robert Barański – 2000-2001
 22. ks. Wojciech Gryglewicz – 1999-2000
 23. ks. Wojciech Badykak – 2002-2005
 24. ks. Radosław Stala – 2002-2005
 25. +ks. Arkadiusz Małczak – 2004-2005
 26. ks. Marek Jodko – 2005-2006
 27. ks. Maciej Martynek – 2005-2006
 28. ks. Wiesław Ignatowicz – 2006-2009
 29. ks. Jan Kwiatkowski – 2006-2009
 30. ks. Paweł Kuriata – 2009-2014
 31. ks. Maciej Sroczyński – 2009-2014
 32. ks. Adam Makiel – 2014-2017
 33. ks. Marcin Zawada – 2014 – 2019
 34. ks. Jacek Paweł Piskrzyński – 2017 – 2019
 35. ks. Kamil Osiecki – 2019 – 2023
 36. ks. Bartosz Tusiński – 2019 – 2022
 37. ks. Mateusz Kulig – 2023 – nadal

 Siostry zakonne i księża pochodzący z parafii św. Katarzyny

 1. s. Krystyna Pucik – misjonarka dla Polonii
2. s. Anna Pszczółkowska – Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
3. s. Małgorzata Wiewióra – Siostry Karmelitanki Bose
4. s. Katarzyna Kownacka – Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

1.    ks. Kazimierz Gębarowski – wyświęcony 1982r.
2.    ks. Andrzej Walerowski – wyświęcony 1985r.
3.    o. Janusz Walerowski – wyświęcony 1989r.
4.    ks. Dariusz Kowalczuk – wyświęcony 1990r.
5.    ks. Jarosław Leśniak – wyświęcony 1993r.
6.    ks. Norbert Żur – wyświęcony 1993r.
7.    ks. Jerzy Babiak – wyświęcony 1997r.
8.    ks. Adam Gliwiński – wyświęcony 2000r.
9.    ks. Maciej Krupa – wyświęcony 2001r.
10.  o. Grzegorz Adamus – wyświęcony 2004r.
11.  o. Daniel Lewkowicz – wyświęcony 2005r.
12.  ks. Łukasz Kowalczuk – wyświęcony 2007r.
13.  ks. Wojciech Iwanicki – wyświęcony 2009r.
14.  ks. Paweł Miraszewski – wyświęcony 2009r.
15.  ks. Sebastian Makuch – wyświęcony 2015r.
16.  ks. Gniewomir Flis – wyświęcony 2017r.
17.  ks. Mariusz Maluszczak – wyświęcony 2017r.
18. ks. Marcel Mrozek – wyświęcony 2018r.