Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1262369
  • a.1.1.jpg
  • a.1.aaa.jpg
  • a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • rokducha.jpg

Co zrobić, gdy coś się urodzi... ?

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii parafialnej - w godzinach jej urzędowania - następujące dokumenty:

- Odpis Zupełny Aktu Urodzenia dziecka z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego

- Koniecznie dokument kościelny świadczący o zawarciu Sakramentalnego Małżeństwa przez rodziców dziecka (ewentualnie również zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)

- Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)

- Dane personalne chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Kto może być chrzestnym? Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania w Kościele Rzymsko-Katolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto niezwiązany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych. Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd. Funkcja Chrzestnego jest jedną z najgodniejszych, jakie udziela się w Kościele Katolickim, dlatego też wszelkie roszczeniowe sytuacje, wynikające tylko z pobudek czysto rodzinnych, przyjacielskich czy koleżeńskich, nie są w naszej kancelarii mile widziane i nie należy się uzewnętrzniać nawet z takim pomysłem. Ponadto chrzestny, o ile nie jest z parafii, gdzie ma być chrzest, musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza (miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych), że może być Chrzestnym Dziecka.

Chrztu Świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli jednak z ważnych przyczyn chcą oni, aby chrzest ich dziecka odbył się w innej parafii - musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice - zgłaszając chrzest dziecka - mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią.

Chrztu Św. udziela się zasadniczo w naszej parafii w każdą 3 niedzielę miesiąca podczas Sumy (12.30). Inne terminy są możliwe, ale należy je uzgadniać z ks. Prałatem w ramach pracy Kancelarii.

Nauki dla rodziców i chrzestnych są bezwzględnie obowiązkowe, odbywają się w poniedziałek przed 3 niedzielą miesiąca o 18.00 (czas zimowy) lub 19.00 (czas letni). Nieobecność na naukach należy uzgadniać z ks. Prałatem w ramach pracy Kancelarii.

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.