Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy do obejrzenia

 

Odsłon artykułów:
510857
 • dsw.jpg
 • fatima.jpg
 • gloscie.jpg
 • nabozenstwo_majowe_fb_cover.jpg
 • prymicje.jpg
 • wniebowst.jpg

TPS w Świdnicy

Kleryk: Marceli Mrozek otrzymał w dniu 8 maja 2017 r. święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Nowemu diakonowi, Marcelemu życzymy obfitych łask Bożych. Niech Najświętsza Matka Boża wspiera i dopomaga Ci w czasie posługi diakońskiej, a także później w życiu kapłańskim. Szczęść Boże! ks. Marcin

Więcej informacji o święceniach diakonatu na str:

http://swidnica.gosc.pl/gal/spis/3871350.Swiecenia-diakonatu-w-swidnickiej-katedrze

Wczoraj ksiądz Krzysztof oraz kleryk Marceli, wraz z przedstawicielami naszej Parafii, udali się na IV Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. Na początku ks. dr Dariusz Guziak, duszpasterz z Sanktuarium św. Jana Pawła II, wygłosił konferencję, której treścią było teologiczne przesłanie fresków znajdujących się wewnątrz świątyni. Następnie Ksiądz Biskup Adam Bałabuch poprowadził modlitwę różańcową. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ignacego Deca. Wprowadzenie do Liturgii uczynił Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Na zakończenie pielgrzymi udali się w procesji światła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie o godz. 15.00 odmówili Koronkę, zawierzając tym samym całą naszą Diecezję Jezusowi Miłosiernemu. kl. Marceli

Każdy pierwszy czwartek miesiąca to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich powołanych do służby w kościele oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W związku z tym, w czwartek 6 października br., przedstawiciele naszej Parafii udali się z ks. Krzysztofem do Świdnicy na wspólną modlitwę w tej ważnej intencji. W Katedrze zgromadziła się wspólnota WSD Diecezji Świdnickiej oraz księża, siostry zakonne i ludzie świeccy, spośród których wielu należy do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Towarzystwa Przyjaciół WSD. Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 17.30 nabożeństwem różańcowym. Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego. Na zakończenie nasi Parafianie zostali zaproszenie do budynku Seminarium na kolację z całą wspólnotą klerycką. ks. Krzysztof          

           

W niedzielę Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium wybrali się do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy na coroczny piknik z okazji zakończenia roku akademickiego i zakończenia Tygodnia - „Kultury Chrześcijańskiej”. Na początku wszyscy goście wraz z klerykami uczestniczyli we Mszy Świętej w Katedrze Świdnickiej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Na początku swojej wypowiedzi nakreślił okres w jakim obecnie się znajdujemy, mówiąc o Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża, o Światowych Dniach Młodzieży oraz o 1050. rocznicy Chrztu Polski. W drugiej części homilii mówił o miłosierdziu Bożym, bazując na geście odpuszczenia grzechów kobiecie cudzołożnej, która obmyła stopy Jezusowi. Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego ogrodu, gdzie miał miejsce piknik. Nie brakło tańców, śpiewów, dobrej strawy oraz koncertu seminaryjnego zespołu "The Clouds". Odbył się także występ naszych wolontariuszy, przedstawili oni pantomimę. W trakcje trwania pikniku malowaliśmy dzieciom twarze. Było mnóstwo frajdy i dobrej zabawy. Impreza zakończyła się o 15:00 litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patrycja Kaszuba

10 stycznia 2016 r., w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy odbyło się tradycyjne opłatkowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Uczestniczyli w nim również członkowie słupieckiego TPS: Prezes Towarzystwa – Jan Aniszewski z małżonką Czesławą, Jadwiga Jędrzejuk i Teresa Bawoł. Spotkanie w gmachu seminaryjnym rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył Rektor WSD w Świdnicy, ks. dr Tadeusz Chlipała. Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny z seminarium. Po Mszy św. był czas na jasełka w wykonaniu alumnów oraz uroczysty obiad połączony ze wspólnym śpiewem kolęd. ks. Marcin

 

W Święto Chrztu Pańskiego w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się opłatkowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD. Na to spotkanie udało się również Słupieckie Towarzystwo Przyjaciół Seminarium. Nasze Towarzystwo reprezentował Prezes TP WSD, Pan Jan Aniszewski z małżonką Czesławą i z babcią kleryka Gniewomira, Teresą Fereżyńską. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Świdnicki, Ignacy Dec. Biskup w kazaniu nawiązał do Święta Chrztu Pańskiego oraz zachęcał do umacniana wiary. Po Mszy św. młodzież ze Świebodzic przedstawiła, przygotowany na podstawie objawień boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, spektakl o Mszy świętej zatytułowany: „Tajemnica Eucharystii”. Sztuka zachęcała do zaangażowania w obrzędy Eucharystii. Ukazała, jak święci i aniołowie przeżywają Eucharystię, a jak czyni to współczesny człowiek. Po sztuce był czas na życzenia noworoczne. Pamiętamy wszyscy o modlitwie w intencji naszych kleryków i modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech na czas sesji egzaminacyjnej dobry Bóg błogosławi alumnom WSD i profesorom. ks. Marcin

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP klerycy kursu trzeciego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przyjęli strój duchowny. Uroczystość obłóczynowa rozpoczęła się o godz. 9.00. Na tej Mszy św. zgromadziło się wielu kapłanów i zaproszonych gości. Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch. W kazaniu Biskup zwrócił się do obłóczanych, prosząc, by byli świadkami, a strój duchowny, który mają przyjąć był odzwierciedleniem ich wnętrza i miłości do Jezusa. Po poświęceniu sutann klerycy udali się do kaplicy Serca Jezusowego, by przy pomocy swoich księży proboszczów i wikariuszów włożyć upragniony strój duchowny. Naszemu klerykowi Marcelemu pomagali: ks. Józef Siemasz, ks. Paweł Kuriata i ks. Marcin Zawada. Po założeniu stroju duchownego klerycy w procesji wrócili do ołtarza, aby założyć komże. Na koniec Mszy św. nowo obłóczeni razem z ks. Biskupem i wychowawcami z seminarium zrobili pamiątkowe zdjęcie. Po uroczystościach w katedrze klerycy zaprosili swoich gości do auli w seminarium na akademię przygotowaną przez rok trzeci, a po niej - do sal wykładowych na mały poczęstunek. Gratulujemy klerykowi Marcelemu przyjęcia stroju duchownego i życzymy Mu wielu łask Bożych i radości z wyboru pięknej, ale jakże trudnej drogi. ks. Marcin

 1. Jan Aniszewski - prezes
 2. ks. Marcin Zawada - opiekun
 3. Roman Mrozek
 4. Renata Mrozek
 5. Krystyna Niedziela
 6. Tadeusz Niedziela
 7. Edward Maluszczak
 8. Bogusława Maluszczak
 9. Krystyna Kownacka
 10. Wiktor Kownacki
 11. Wanda Nikodem
 12. Zygmunt Nikodem
 13. Krystyna Pająk
 14. Barbara Wiśniewska
 15. Mariola Ligorowska
 16. Teresa Fereżyńska
 17. Lucyna Zawilińska
 18. Aleksandra Konarkowska
 19. Urszula Smolińska
 20. Wacław Waśko
 21. Teresa Bawoł
 22. Edward Bawoł

Chrystus w sposób jasny określa kto kogo wybiera. To nie człowiek wybiera Boga, ale Bóg wybiera człowieka. Chrystus kieruje do osoby powoływanej przez siebie słowa „Pójdź za Mną”. Jest to ogromna łaska a zarazem wezwanie, propozycja, która wymaga ze strony powołanego odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, pierwszym krokiem jest pozostawienie wszystkiego. Jak niegdyś apostołowie zostawili sieci i swoje zajęcia, tak dzisiaj osoba powołana pozostawia swoje plany, karierę, rodzinę, aby całkowicie swój czas poświęcić dla Jezusa. Miejscem, które jest szczególnym terenem spotkania z Jezusem jest Seminarium. Seminarium jest zarówno miejscem, jak i wspólnotą ludzi, którzy starają się w sposób głębszy poznać Chrystusa i głoszoną przez Niego naukę, oraz według niej żyć. To poznawanie nauki Jezusa realizuje się poprzez studia trwające 6 lat. Klerycy Seminarium Świdnickiego studiują na Papieskim Wydziale Teologicznym. Przez pierwsze dwa lata uczęszczają na wykłady z filozofii, a przez kolejne cztery - na wykłady z teologii. Uczelnia daje wiedzę nt. głoszonej przez Chrystusa nauki, kaplica seminaryjna natomiast stanowi miejsce, w którym można się zatrzymać, przemyśleć wszystkie sprawy i wiadomości, spotkać się z Jezusem w sakramencie Eucharystii, pokuty, nabrać sił do działania, „zaczerpnąć ze źródła wody żywej”. Zdobyta wiedza, bliska więź z Bogiem nawiązana przez częstą modlitwę - to wszystko musi wydawać owoce. Owoce ducha, jak pisze św. Paweł w Liście do Galatów, w postaci: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. Nie można tego zatrzymać dla siebie. Trzeba iść i dzielić się tymi wartościami ducha ze wszystkimi. Z tego też powodu już od pierwszego roku formacji seminaryjnej podejmujemy różnego rodzaju formy posługi duszpasterskiej.Wiemy z życia codziennego, że jeśli chcemy, by owoce zachowały swoją świeżość, trwałość i dobry smak, trzeba je przechowywać w odpowiednich, sprzyjających im warunkach. Podobnie sprawy się mają z owocami działania Bożego. By to wszystko trwało i ogarniało swym działaniem wszystkich, potrzebne są sprzyjające warunki. Te sprzyjające warunki dla owoców Bożego działania to modlitwa. I o modlitwę tutaj proszę. Sam osobiście odczułem wielokrotnie jej wartość i działanie. W chwilach trudnych świadomość tego, że jakaś osoba modli się za mnie, a ktoś inny zamówił Mszę św. z prośbą o wytrwanie w powołaniu, momentalnie wzmacnia, stawia natychmiast na równe nogi.

Czytaj więcej: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc...

W sobotę 8 listopada  w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej odbył się dzień otwarty. Na to spotkanie przybyła młodzież z całej Diecezji. Słupiecką parafię reprezentował Szymon Barańców. Dzień skupienia rozpoczął się Mszą Świętą w katedrze, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po południu, oprócz uczestnictwa w przewidzianych modlitwach, młodzi ludzi wzięli udział w wykładach. Dzień skupienia zakończył się kolacją z całą wspólnotą klerycką. ks. Marcin

09 października przedstawiciele słupieckiego Towarzystwa Przyjaciół WSD w Świdnicy wraz z ks. Marcinem udali się na uroczystą inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 w Seminarium. Inauguracja rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św., której przewodniczył ks. Bp Ignacy Dec. Ordynariusz Diecezji nawiązał do patrona dnia, bł. Wincentego Kadłubka. Pokazywał jego wielką pokorę i mądrość.  Po  błogosławieństwie na nowy rok akademicki wszyscy zaproszeni goście udali się do gmachu WSD  na drugą część  uroczystości, która rozpoczęła się od odśpiewania przez chór seminaryjny hymnu ″Gaude Mater Polonia″. Przemówienie powitalne wygłosił ks. Tadeusz Chlipała, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Kończąc swoje wystąpienie cytował Papieża Franciszka - mówił: "Formacja zatem nie jest czynnością jednostronną, przez którą ktoś przekazuje pojęcia teologiczne czy duchowe. Jezus do tych, których powoływał, nie mówił «chodź, to ci wyjaśnię». Bynajmniej! Nie mówił też: «chodź, to cię pouczę». Mówił:: «chodź za Mną», «rób to, co Ja». I to jest metoda, którą także dzisiaj Kościół chce zastosować do swoich duchownych. Formacja, o której mówimy, to doświadczenie uczniów, które zbliża do Jezusa i pozwala coraz bardziej się do Niego upodabniać. Właśnie dlatego nie może ona być zadaniem prowadzonym do pewnego czasu, bo kapłani nigdy nie przestają być uczniami Jezusa i iść za Nim”. Następnie ks. Andrzeja Majka, dyrektor administracyjny WSD, zdał sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Po nim nastał najważniejszy moment dla najmłodszych wspólnoty kleryckiej - immatrykulacja studentów kursu pierwszego. Głos zabrał ks. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz profesor mówił o otwarciu się na działanie Łaski Bożej, na wzór Maryi. Po przemówieniu przedstawiciela młodzieży, wręczeniu nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2013/2014, wręczeniu stypendium Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - nastąpiła alokucja ks. Bp. Ignacego Deca. ″Gaudeamus igitur″ w wykonaniu chóru seminaryjnego zwieńczyło uroczyste zebranie. Po bogatej drugiej części uroczystości zaproszeni goście udali się na obiad. Jeszcze pamiątkowa fotka i – wróciliśmy do parafii. ks. Marcin.

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.