Duszpasterze

ks. Krzysztof Iwaniszyn

Kanonik, Proboszcz

Urodził się 7 czerwca 1978 r. w Wałbrzychu. W 1998 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Po utworzeniu diecezji świdnickiej w 2004 r., wraz z diakonami z diecezji legnickiej i archidiecezji wrocławskiej, jako pierwszy rocznik kapłanów nowo powstałej diecezji, 22 maja 2004 r. przyjął święcenia prezbiteratu w świdnickiej katedrze. Sakramentu kapłaństwa udzielił mu bp Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki. Po rocznej pracy duszpasterskiej w parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy został ustanowiony sekretarzem biskupa Ignacego Deca oraz notariuszem Świdnickiej Kurii Biskupiej.  Po roku posługi na rzecz diecezji wrócił do parafii w Głuszycy. W latach 2007-2010 był wikariuszem w Bazylice Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, a przez kolejne sześć lat (2010-2016) pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Od czerwca 2016 r. sprawuje urząd wikariusza w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu. W latach 2006-2010 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, a w latach 2009-2015  –  członkiem Rady Kapłańskiej. Nieprzerwanie od roku 2006 pełni rolę członka Rady Duszpasterskiej.

W 2011 roku obronił licencjat na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W roku 2013 został uhonorowany przez biskupa Ignacego Deca godnością kanonika Expositorii Canonicalis (kanonik EC), a w 2016 – kanonika rokiety i mantoletu (kanonik RM). 13 kwietnia 2017 r. w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma w Katedrze Świdnickiej otrzymał nominację na kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Kłodzku. Natomiast 1 lipca 2017 roku został mianowany proboszczem naszej Parafii. Kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza miało miejsce w niedzielę 2 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Przewodniczył tej uroczystości Biskup Świdnicki Ignacy Dec. 

Ks. Jerzy Czernal

Prałat, Rezydent

Ksiądz Jerzy Czernal urodził się w Wierzchosławicach Tarnowskich, obecnie województwo małopolskie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W 1986 roku ks. Jerzy przybył do Nowej Rudy – Słupca, gdzie do 30.06.2017 r. pełnił funkcję proboszcza w kościele św. Katarzyny. Ks. Prałat jest: Kapelanem Jego Świątobliwości Ojca Świętego i Kanonikiem Honorowy Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża.

Ks. Kamil Osiecki

Wikariusz

Ks. Kamil Osiecki,  ur. 26.10.1991. Pochodzi z Mieroszowa z parafii Św. Michała Archanioła. Kończył Publiczna Szkole Podstawową w Mieroszowie, Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie, III LO im. M. Kopernika w Wałbrzychu. W 2010 po zdaniu matury wstąpił do WSD w Świdnicy. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych 21.05.2016 otrzymał w katedrze świdnickiej świecenia kapłańskie z rąk Bp. Ignacego Deca. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Królowej Różańca  św. w Dzierżoniowie gdzie pracował 3 lata. W październiku 2017 r. Podjął studia licencjacko-doktoranckie na Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu . 24.06.2019 r. Ustanowiony wikarym w Nowej Rudzie – Słupcu