Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1250023
  • 1.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • a.1.aaa.jpg
  • a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • rokducha.jpg
 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SŁUPIECKIEJ

Nabożeństwo do Matki Bożej Słupieckiej odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. na godz. 9.00 i odbywa się według stałego schematu w cyklu dziewięciomiesięcznym od września do maja. W miesiącach letnich nabożeństwo odbywa się według stałego schematu z pominięciem punktu 4 (Modlitwa miesiąca). Modlitwy zebrał i opracował ks. Maciej Sroczyński. 

SCHEMAT NABOŻEŃSTWA
1) Wezwanie Ducha Świętego
2) Pozdrowienie Słupieckie (wszyscy)
3) Odczytanie próśb (kapłan)
4) Modlitwa miesiąca (modlitwa zmienna)
5) Modlitwa błagalna
6) Litania do Matki Bożej Słupieckiej
7) Błogosławieństwo


WRZESIEŃ
Wezwanie Ducha Świętego
V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

Pozdrowienie Słupieckie (wszyscy)
Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza / Królowo Ziemi Słupieckiej. / Tyś wybrała Słupiec / jako szczególne źródło Twoich łask. / Oto stajemy u stóp Twoich, Maryjo, Pani Słupiecka. / Całą duszą i sercem błagamy Cię najgoręcej, / racz spojrzeć na Twój Słupiec. / Przyjdź nam z pomocą, / abyśmy mogli podźwignąć nasze grzeszne dusze ku dobru i cnocie. / Spraw, abyśmy jak najszybciej stali się godnymi łaski / i Bożego miłosierdzia. / O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Aniel­skim nawiedziła św. Elżbietę, / prosimy Cię, nawiedź dzisiaj nasze dusze i nasze serca, naszą parafię, / abyśmy wsparci Twoją łaską mogli uświęcić nasze życie, / żyjąc tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna, / a naszego Zba­wiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Odczytanie próśb, wzbudzenie intencji (kapłan)
Modlitwa miesiąca (na każdy miesiąc inna - modlitwy na poszczególne miesiące znajdują się poniżej)
Bądź pozdrowiona Matko Boża Słupiecka, Wspomożenie wiernych. Czcili i wiel­bili Cię wszyscy Święci Pańscy. Tyś była im pomocą i obroną w chwilach pokus i prób. Wspomożycielko wiernych, pamiętaj o mnie, Twym dziecku, które Twój Syn z krzyża powierzył Twej opiece. Matko Boża Słupiecka, bądź więc i moją Wspomożycielką w ziemskim pielgrzymowaniu. Spraw, abym przebył ziemską piel­grzymkę jak najlepiej, a po śmierci mógł wychwalać Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa błagalna
Przeczysta Dziewico, Matko Boża i Pani Słupiecka. Bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Oto my, Twoje dzieci, stajemy przed Tobą z naszymi kłopota­mi i zmartwieniami. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy słabi. Nasze słabości i zanie­dbania, upadki i niewierności względem Cie­bie, a nade wszystko nasze grzechy, nie po­zwalają mi nawet podnieść oczu ku Tobie. Do kogóż jednak pójdziemy, jeśli nie do Ciebie, naszej Matki? Ty nas najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieu­stannie wstawiasz się za nami u Twego Syna, wypraszasz nam Jego przebaczenie i potrzeb­ne łaski. A zatem, do Ciebie, o Pani Słupiecka, uciekamy się w naszych niedolach, prosząc pokor­nie, abyś raczyła wstawić się za nami u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz przeto przyjąć nasze prośby zanoszone do Ciebie w tej no­wennie. Wstawiaj się za mną u nami, abyśmy mogli otrzymać to, czego tak bardzo pra­gniemy. Wejrzyj łaskawym okiem na Słupiec i całą moją parafię. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i naszym postanowieniom. Amen.
 
Litania do Matki Bożej Słupieckiej 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża Słupiecka, 
Matko Boża Słupiecka, cudami słynąca,
Matko Boża Słupiecka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Słupiecka, uzdrowienie chorych,
Matko Boża Słupiecka, pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Słupiecka, ucieczko grzesznych,
Matko Boża Słupiecka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Słupiecka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Słupiecka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do czynienia pokuty,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do wstrzemięźliwości i  powściągliwości,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Słupiecka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Słupiecka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, 
Matko Boża Słupiecka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Słupiecka, racz uchronić nasze rodziny od pijaństwa,
Matko Boża Słupiecka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Słupiecka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Słupiecka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży,
Matko Boża Słupiecka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami Matko Boża Słupiecka.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Słupca, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PAŹDZIERNIK

Bądź pozdrowiona Niepokalana Panno Słupiecka. Rozpamiętując Twoją uciążliwą podróż do Twej krewnej Elżbiety, której przy­niosłaś pocieszenie i błogosławieństwo dla jej domu, zechciej, o Pani Słupiecka, porów­nać owe trudy ze zmaganiem mojej duszy. Proszę Cię, nie zważaj na tak liczne grzechy moje, ale spójrz na moje serce, które tak bardzo pragnie się oddać Tobie. Przybądź do mnie z Twoim ukojeniem i z Twoją pociechą. Niech z Twoją pomocą rozpocznę szczerą poprawę mojego życia tak, abym kiedyś stał się godnym obiet­nic Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

LISTOPAD

Bądź pozdrowiona, Matko Nasza Najmilsza, wywyższona tutaj na ziemi przez tak licz­nych Twoich czcicieli. O Maryjo, Twoja krew­na Elżbieta, będąc sprawiedliwą w oczach Bożych, poczuła się jednak niegodna wobec Ciebie, Matki Króla nieba i ziemi, pozdrawia­jąc Cię słowami pełnej pokory: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?". O Matko Najświętsza, świadomy tak licznych moich grzechów, nie przestaję stale siebie zapytywać - czy jestem godny opieki Twojej? Ale jakże byłoby bez Ciebie, Matko Najświętsza? Zginął­bym marnie, bo za moje grzeszne czyny dawno dosięgłaby mnie Boża spra­wiedliwość. Tobie tylko Matko najmiłosierniejsza, Two­jemu orędownictwu i przemożnej opiece za­wdzięczam, że jeszcze żyję i że Bóg użycza mi tyle czasu do opamiętania i poprawy. Nie opuszczaj mnie więc, o Matko, i nie pozba­wiaj mnie Twojej miłościwej opieki. Wstawiaj się za mną u Twego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

GRUDZIEŃ

Bądź pozdrowiona Królowo nieba i ziemi, przez chóry aniołów stale wielbiona. Niech do mego pozdrowienia dołączą się dzisiaj tak liczne zastępy Twoich wiernych sług, których w Słupcu i na wszystkich innych uprzy­wilejowanych miejscach pocieszałaś i wspiera­łaś Twoimi cudownymi łaskami. Jak przy powitaniu z Elżbietą wielbiłaś Boga słowami: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej..." i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; tak i ja choć niegodny grzesznik, pragnę wielbić Boga z wdzięcznością za wszystkie wielkie rzeczy, jakie uczynił mi przez Syna Swego, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela. Ty zaś Królowo i moja najmiłościwsza Matko wspomnij na mnie w chwili, gdy Bóg będzie mnie powoływał przed Swój Majestat, aby wtedy do wszyst­kich rzeczy, jakie mi uczynił, raczył też dodać me wieczne zbawienie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

STYCZEŃ

Bądź pozdrowiona i uwielbiona Cudowna Pani Słupiecka. Patriarchowie i prorocy już przepowiedzieli Twoją wielkość i świę­tość jako Matki Syna Bożego. Jak rozrado­wało się serce Twojej krewnej Elżbiety, gdy Cię ujrzała w domu swoim, tak samo moja dusza i serce moje przepojone są niewysłowioną radością i szczęściem, że zechciałaś nawiedzić to święte miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Na tym świętym miejscu dusza moja i serce moje promieniują tak wielką radością adoru­jąc Twojego Syna, ukrytego pod postacią chleba i wina. Ten sam Jezus Chrystus, któregoś nosiła pod Swym dziewiczym ser­cem, teraz na tym wybranym przez Ciebie miejscu ucisza moje strapione serce a duszę moją napełnia Swą nieogarnioną miłością. O Pani Słupiecka, pozwól mej duszy stale kosztować tego wesela i tej radości. Spraw, abym nigdy nie odstąpił od Twe­go Syna i Ciebie, ale żył w jedności z wami na wieki wieków. Amen.

LUTY

Bądź pozdrowiona Gwiazdo zaranna, wesele nieba i ziemi. Przebywając w domu Zachariasza i Elżbiety uświęciłaś to miejsce blaskiem Bożej laski. Dom swych krewnych wypełniłaś weselem i Twoim błogosławień­stwem. O Święta Pani Słupiecka użycz mi choć jednego promyka Twojej świętości oraz uproś u Twego Syna potrzebne mi łaski. Świadomy swych grzechów i upad­ków uciekam się do Ciebie, Pocieszycielko strapionych, oświeć mą duszę blaskiem Twej świętości, pociesz i ulecz ją, a rozraduje się serce moje w Tobie o Maryjo i w Panu Zba­wicielu moim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MARZEC

Bądź pozdrowiona Matko Boża Słupiecka, łaskami słynąca. Czcili i wiel­bili Cię wszyscy Święci Pańscy. Tyś była im pomocą i obroną w chwilach pokus i prób. Wspomożycielko wiernych pamiętaj o mnie, Twym dziecku, które Twój Syn z krzyża powierzył Twej opiece. Pani i Królowa Słupca bądź więc i moją Wspomożycielką w ziemskim pielgrzymowaniu. Spraw, abym przebył ziemską piel­grzymkę jak najlepiej, a po śmierci mógł wychwalać Cię na wieki wieków. Amen.

KWIECIEŃ

Bądź pozdrowiona Matko Boża Słupiecka. Z największą miłością zwracają się do Ciebie Twoi czciciele, którzy słysząc dźwięk dzwonu wzywającego na „Anioł Pański", wielbią Cię słowami zwiastującego Archanioła. Odtąd i ja pragnę należeć do grona tych, którzy Cię wielbią słowami Archanioła Gabriela. O Pani Najświętsza, Matko Boża Słupiecka otocz mnie swoją opieką do końca mego ziemskiego życia. Pragnę się oddać Tobie cały z duszą i ciałem. Broń mnie, Matko Najświętsza od wszelkiego zła tutaj na ziemi, a w przyszłym życiu uchroń od wiecznego potępienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MAJ

Bądź pozdrowiona Królowo dusz w czyśćcu cierpiących. Ostatni miesiąc Nowenny ofiaruję Ci, Królowo za wszystkich wiernych zmarłych, za dusze naszych krewnych, bliźnich i znajomych, za tych wszystkich, którzy w czyśćcu spłaca­ją dług Boskiej Sprawiedliwości. Twojemu Orędownictwu, Królowo Słupca, pole­cam wszystkie dusze zmarłych mieszkańców Słupca, które wymie­niam w codziennej modlitwie, a szczególnie zmarłych fundatorów,  budowniczych i ofiarodawców kościoła św. Katarzyny. Matko Najświętsza, przygarnij ich do Swo­jego litościwego Serca i wprowadź do świa­tłości wiekuistej. Niech kiedyś w niebie sławią Twoją dobroć i litość; razem z Tobą i wszystkimi Świętymi zażywają wiecznego wesela, którego i ja, z Twoją pomocą pragnę być uczestnikiem przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
 
„Gdy Matka Boża”
pieśń do Słupieckiej Pani

1. Gdy Matka Boża odpocząć chciała
z dalekiej, męczącej drogi,
w dolinie naszą świątynię ujrzała
i już na zawsze weszła w jej progi.

 To nie przypadek, żeś do nas przybyła,
W słupieckiej Kanie założyłaś gród.
W Tobie nadzieja i nasza siła,
To w nasze strony przysłał Cię Bóg.

2. Przywędrowałaś w słupieckie progi
Przeszłaś granice, postojów wiele.
Za to Cię Matko, lud Twój ubogi
Obrał Królową w naszym kościele:

 To nie przypadek, żeś do nas przybyła,
Tyś przed wiekami ocaliła gród.
W naszym kościele Cię umieścili
Tutejsi wierni, pobożny lud.

3. Ty w Słupcu jesteś jedyną Królową -
Powiedz, Maryjo, czy dobrze Ci z nami?
Czy miłe Ci pieśni zroszone łzą,
Czy przyjść możemy z naszymi prośbami

 To nie przypadek, że do was przybyłam:
Chcę wasze prośby do Syna nieść.
Przynieś mi serce, a ja w podzięce
Opowiem Bogu, co męczy cię 

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.