Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1249957
  • 1.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • a.1.aaa.jpg
  • a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • rokducha.jpg
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. ANTONIEGO W NASZEJ PARAFII ODBYWA SIĘ W KAŻDY WTOREK PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH I WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

Kapłan kieruje krótkie słowa do zgromadzonych wiernych wprowadzając ich w ducha św. Antoniego:
Roku Pańskiego 1664, 8. maja na Łysej Górze objawił się św. Antoni Szymonowi Tkaczowi i powiedział do niego te słowa: Jam jest św. Antoni, mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO
Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zagubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Święte Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, 
módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy, 
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, 
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka, 
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, 
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, 
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, 
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, 
Święty Antoni, miłujący życie ukryte, 
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, 
Święty Antoni, żarliwy apostole, 
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,  
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, 
Święty Antoni, przewodniku dusz, 
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, 
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, 
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego, 
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, 
Święty Antoni, nawracający grzeszników, 
Święty Antoni, zwalczający występki, 
Święty Antoni, aniele pokoju, 
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, 
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, 
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, 
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, 
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, 
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, 
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego, 
Święty Antoni, odbierający wielką cześć w naszej parafii
Święty Antoni, Święty całego świata, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego Antoniego, a jego wstawiennictwo niech nas uczyni godnymi Twej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. R.: Amen.

MODLITWA KOŃCOWA: Wspomnij, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Pan Jezus Tobie okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzieliłeś, błądzącym dałeś zbawienną radę, strapionym pociechę, opętanym uwolnienie, trędowatym oczyszczenie, chorym zdrowie, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, ilu w ogóle nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekamy się, więc do Ciebie i błagamy Cię o pomoc i radę, Ojcze uciśnionych, ulituj się nad naszą parafią, gdy Pan Bóg karze ją za grzechy tych, którzy się pogubili. Wejrzyj na naszą nędzę, w jakiej się znajdujemy. O wyzwól każdego i każdą z nas z niewoli grzechów i okaż nam dobroć Twego serca. Wysłuchaj próśb naszych, udziel pociechy, wybłagaj siłę i poddanie się woli Bożej, abyśmy cierpliwie wytrwali przy Krzyżu Chrystusa. Ufamy, że nas wysłuchasz, lecz nie nasza, ale Boża wola niech się stanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.