Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1251086
  • 1.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • a.1.aaa.jpg
  • a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.jpg
  • rokducha.jpg
NABOŻEŃSTWO DO ŚWIĘTEJ RITY, KTÓRE JEST ODPRAWIANE W KAŻDY 22 DZIEŃ MIESIĄCA W NASZEJ PARAFII WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

1) Poświęcenie róż ku czci świętej Rity 
Kapłan zwraca się do wiernych następującymi słowami:
Drodzy bracia i siostry, symbolem kultu św. Rity na całym świecie stała się róża. Należy mieć nadzieję, że życie każdego jej czciciela stanie się jak róża zerwana w ogrodzie Rocca-Porena zimą niedługo przed jej śmiercią. Oznacza to, że będzie ona życiem podtrzymywanym gorącą miłością do Pana Jezusa; życiem, które na cierpienia i ciernie potrafi reagować przebaczeniem i całkowitym darem z siebie po to, by roznosić wszędzie miłą woń Chrystusa poprzez konsekwentne głoszenie Ewangelii własnym życiem. Drodzy czciciele św. Rity, ofiaruje Ona swoją różę każdemu z was: przyjmując ją duchowo starajcie się żyć jako świadkowie nadziei, która nigdy nie zawodzi, i jako głosiciele życia, które zwycięża śmierć. 

Módlmy się
Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty naznaczyłeś św. Ritę znakiem ciernia i róży *, prosimy się pobłogosław (+) te róże, które są znakiem Jej obecności wśród nas oraz symbolem jej duchowego piękna + i spraw, abyśmy tak jak Ona, wydawali woń dobrych uczynków a ciernie przeciwności i cierpień umieli wykorzystać do wzrostu wiary, nadziei i miłości. * Racz dla Jej zasług udzielić nam dobra duszy i ciała, + odwróć od nas zasłużone kary i użycz nam łaski, abyśmy za przykładem św. Rity pomnażali cześć Twego Imienia. * Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Kapłan kropi wodą święconą przyniesione róże przy śpiewie pieśni.

2) Pozdrowienie Świętej Rity
Kapłan udaje się do obrazu św. Rity przy śpiewie antyfony: 
„Święta Rito, przemożna Pani, módl się, módl się za nami”. Następnie kapłan odmawia następujące pozdrowienie:
Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3) Modlitwa zawierzenia
Następuje wspólna modlitwa:
Święta Rito, * Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, * cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, * pogromicielko szatanów, lekarko chorych, * pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, * ukochana Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. * Z głębi serca czcimy Ciebie i zarazem błagamy * módl się za nami, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach naszego życia. * Przybądź nam z pomocą, o święta Rito i spraw, * abyśmy doznali skutków Twej opieki, * by modlitwy nasze u tronu Bożego stały się skuteczne. * Wyproś nam wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, * szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją). * I spraw, abyśmy zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, * mogli dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować * i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 

4) Litania do świętej Rity
Następuje Litania do świętej Rity:
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z Nieba, Boże,       zmiłuj się za nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
 Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,       módl się za nami
 Święty Józefie, 
 Święty Augustynie, 
 Święta Moniko, 
 Święta Rito, 
 Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, 
 Pocieszycielko zasmuconych, 
 Obrono i ucieczko opuszczonych, 
 Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, 
 Przykładzie łagodności i pokory, 
 Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, 
 Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, 
 Ozdobo Zakonu augustiańskiego, 
 Różo miłości, 
 Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, 
 Oblubienico Jezusa cierpiącego, 
 Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona, 
 Święta Rito, raną na czole ozdobiona, 
 Święta Rita, pełna ufności w Opatrzność Bożą, 
 Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, 
 Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, 
 Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, 
 Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, 
 Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,           uproś nam św. Rito 
 Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, 
 Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, 
 Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, 
 Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, 
 Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, 
 Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, 
 Abyśmy twoje cnoty naśladowali, 
 We wszystkich prośbach                       wspomagaj nas św. Rito 
 We wszystkich niebezpieczeństwach, 
 We wszystkich potrzebach i uciskach, 
 W każdym smutku i przeciwności, 
 W krzyżu i cierpieniu, 
 W godzinie śmierci, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 K. Módl się za nami święta Rito. 
 W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 Módlmy się 
       Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

5) Modlitwa kończąca nabożeństwo
Na koniec nabożeństwa wybiera się jedną z poniższych modlitw:

      1) O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi) Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

      2) Święta Rito, Rito od Rzeczy Niemożliwych, pomóż mi znosić fizyczny ból, którego znosić nie potrafię. Przemożna Orędowniczko u Boga Święta Rito jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty na Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś. Wyjednaj mi u Boga, bym umiał za moje grzeszne życie odpokutować, odpuszczenia grzechów dostąpić, a potem z Tobą Boga oglądać na wieki. Amen. 

      3) Święta Rito, posłuszna córo swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi, oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach naszych serc. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi nas do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach, byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj nas także w naszych potrzebach... (wymienić je). Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś się godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż nam także iść drogą życia i nieść krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził nas do nieba, gdzie żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

      4) Litania do św. Rity o dary Ducha Świętego 
Darem Ducha Świętego jest miłość. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas.
Darem Ducha Świętego jest pokój. 
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Wyproś go dla nas.
Darem Ducha Świętego jest radość. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas.
Darem Ducha Świętego jest cierpliwość. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas.
Darem Ducha Świętego jest przebaczenie. 
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Wyproś go dla nas.
Darem Ducha Świętego jest czystość. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas. 
Darem Ducha Świętego jest wierność. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas.
Darem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą. 
Ty, św. Rito, nim żyłaś. Wyproś go dla nas.
Darem Ducha Świętego jest nadzieja. 
Ty, św. Rito, nią żyłaś. Wyproś ją dla nas.

Módlmy się.
Panie Jezu, oddajemy Ci nasze trudne sprawy osobiste i nasze wielkie pragnienie dobra. Za pośrednictwem św. Rity prosimy, ześlij Twojego Ducha, abyśmy, tak jak św. Rita, w swoich czynach i słowach kierowali się Twoją Ewangelią i byli prowadzeni Twoją łaską. Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

      5) Modlitwa w udręce i lęku 
Święta Rito,
szczęśliwa orędowniczko w sprawach beznadziejnych,
wysłuchaj mojej modlitwy,
wspomóż mnie w udręce,
ucisz mój lęk,
pociesz mnie w smutku.
Będę stale wzywać twojego imienia,
prosząc, byś nieustannie wstawiała się za mnąu Boga,
aby mi wybaczył,
aby mnie strzegł,
aby mnie zbawił. 

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.