Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1290309
  • e1.jpg
  • e4.jpg
  • e5.jpg
  • e6.jpg

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 1

W parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej została zorganizowana Pielgrzymka do Ziemi Świętej wraz z uczestnikami innych parafia a nawet diecezji, ponieważ oprócz Witoszowa do wyjazdu dołączyli się Pielgrzymi  z diecezji Opolskiej. Pierwszego dnia zostały odwiedzone następujące miejsca.  CEZAREA NADMORSKA - HAJFA - NAZARET - KANA GALILEJSKA. „Anioł wszedł do Niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Cezarea Nadmorska (Caesarea Maritima) - miasto w basenie Morza Śródziemnego, założone przez Heroda Wielkiego na cześć Cezara Augusta Oktawiana. Siedziba rzymskich prokuratorów i stolica rzymskiej prowincji Judei. Cesarz Wespazjan podniósł je do rangi kolonii rzymskiej. Cezarea straciła na znaczeniu w okresie panowania bizantyjskiego i arabskiego. W czasie wypraw krzyżowych przeżyła gwałtowny upadek, a w 1256 została całkowicie zburzona. Z uwagi na rozmiary miasta w wyniku dotychczasowych wykopalisk udało się odsłonić jedynie niewielką jego część. Tutaj św. Paweł wygłosił swoja słynną mowę w obronie kościoła. Zwiedzanie teatru i ruin pałacu wybudowanego przez Heroda Wielkiego. Hajfa - miasto położone nad Morzem Śródziemnym, na zboczach Góry Karmel, największy port Izraela. Pierwsze wzmianki o Hajfie pochodzą z literatury talmudycznej z III wieku n. e. Była to wówczas niewielka żydowska osada położona w pobliżu miasta Shikmona. Do VII wieku miasto pozostawało pod panowaniem Bizancjum, a następnie zdobyli je Persowie, a potem Arabowie. W 1100 Hajfę zdobyli Krzyżowcy. Miasto i port zostały wówczas rozbudowane. W 1265 Hajfę zdobyli i zniszczyli Mamelucy. W stanie ruiny pozostała do XVII w. W 1761 Daher el-Omar zniszczył, a następnie lokował Hajfę w nowym miejscu. Wybudowano wówczas mury obronne miasta. W 1799 Hajfę zdobył Napoleon Bonaparte podczas swojej kampanii w Syrii i Palestynie. W następnych latach Hajfa pozostawała w Imperium Ottomańskim. Na początku XX wieku Hajfa rozwinęła się w nowoczesne przemysłowe portowe miasto. Po I Wojnie Światowej pod panowaniem brytyjskim Hajfa rozwinęła się w największy port Palestyny. Podczas wojny o niepodległość Izraela w roku 1948, Hajfa została zdobyta przez wojska izraelskie. Stella Maris (1 Kri 18, 20-40) - klasztor karmelitów wybudowany w XIX w. na szczycie Góry Karmel na ruinach starszych kultowych. Wnętrze Kościoła naszej Pani Karmelu wyło/ marmurem a ściany udekorowane freskami przedstawiającymi życia proroka Eliasza. Nazaret - jest położone w Dolnej Galilei, na zachód od Gór> Większość mieszkańców to izraelscy Arabowie, z czego około L chrześcijanami, a reszta muzułmanami. Nazaret jest ojczyzną Marii, matki Jezusa Chrystusa. To tut; miejsce Zwiastowanie Marii (Łk 1, 26-27). Po pobycie w Egipcie Maryja wraz z małym Jezusem powrócili do Nazaretu. Jezus pr, w tej wiosce do czasu rozpoczęcia publicznej działalności. W połowie V wieku chrześcijanie wznieśli w Nazarecie trzynawową bizantyńską bazylikę z przylegającym do niej konwentem. W dominacji muzułmańskiej osada podupadła. W czasach Krzyżów miejscu zrujnowanej bazyliki wzniesiono potężną katedrę. W Na ustanowiono biskupstwo. Wraz z upadkiem państwa Krzyże również i Nazaret upadło. W 1620 roku zakon franciszkanów otrz darze ruiny katedry wzniesionej przez Krzyżowców od druzy księcia Fakhr ed - Dina. W 1730 roku wzniesiono tutaj nową katedrę Nazaret to jeden z głównych celów pielgrzymek chrz przybywających do Ziemi Świętej. Jedną z najważniejszych świątyń w  Nazarecie jest Bazylika Zwiastowania, wzniesiona w latach 1955-60 wg. projektu Giovanniego Muzio na resztkach trzech wcześnie kościołów. Według tradycji, w tym właśnie miejscu Anioł C zwiastował Maryi (Łukasz 1:26-38). Na północ od bazyliki znajduje się kościół św. Józefa, wzniesiony 1914 roku na ruinach wcześniejszego. Znajdował się tutaj w; ciesielski św. Józefa. Kana Galilejska inaczej zwana Kafr Kanna to miejscowość w Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu na godach weselnych Z Kany pochodził również Bartłomiej, jeden z Apostołów, 2 również Natanaelem. Tutaj znajduje się sanktuarium Pierwszego Jezusa oraz kaplica dedykowana apostołowi Bartłomiejowi. Sanktuarium opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. ks. Jacek

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 2

Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan, lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłyska jasność.”

W drugim dniu Pielgrzymki ks dr Jarosław Lipniak, opowiedział pielgrzymom o Górze Tabor, Kościele Rozmnożenia chleba i nie tylko o tym. Na Górze Tabor miało miejsce przemienienie Jezusa (Mt 17). Trzej apostołowie ujrzeli tu swego mistrza rozmawiającego z Mojżeszem i I liaszem. Wydarzenie to upamiętniają dwa duże kościoły na szczycie góry, jeden franciszkański Kustodii Ziemi Świętej, drugi grecki. Na Górze Tabor znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego zbudowana w latach 1919-1924. Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabgha - pochodzący z 1982 roku kościół upamiętnia miejsce cudu nakarmienia przez Jezusa Chrystusa pięć tysięcy ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami (Mt 14, 13-21). Wewnątrz kościoła zachowano stare mozaiki z dwóch dawniejszych kościołów (z IV i V wieku). Stare mozaiki zostały wykonane w popularnym we wczesnym chrześcijaństwie stylu egipskim. Mozaika przed ołtarzem przedstawia dwie ryby i kosz z pięcioma Chlebami. ks. Jacek

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 3

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”

Trzeciego dnia pielgrzymi udali się między innymi do Jerycha, Pola Pasterzy i nad Morze Martwe. Rzeka Jordan - biblijne miejsca chrztu Chrystusa znajduje się w pobliżu Jerycha (Mt 3, 13-17). Historycznie i religijnie jest to jedna z najważniejszych rzek na świecie. Płynie rowem Jordanu do Morza Martwego, przepływa lub graniczy z Libanem, Izraelem i Jordanią. Rzeka Jordan ma długość 251 km. Jej źródła znajdują się na terytorium Libanu w górach. Jej dopływami są Hasbani, Ajoun oraz Banias i Dan. Jerycho - jest położone na wschód od Jerozolimy na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Jest to najniżej położone miasto na świecie - 276 metrów poniżej poziomu morza. W pobliżu Jerycha odkryto pozostałości ludzkich osad sprzed około 11 tys. lat. Jest to najstarsze miasto na świecie i prawdopodobnie najstarsze nieprzerwanie istniejące siedlisko ludzkie. Było to spowodowane najprawdopodobniej dogodną lokalizacją - w pobliżu źródła wody i prowadzącego ze wschodu na zachód szlaku na północ od Morza Martwego. Najstarsze z w/w siedlisk znajduje się na terenie dzisiejszego Tell es - Sułtan. Prowadzi się tutaj liczne prace archeologiczne. W czasach biblijnych Jerycho zostało zdobyte i zniszczone przez Izraelitów pod wodzą Jozuego. Mury Jerycha runęły od dźwięku trąb oblegających miasto Izraelczyków. Jerycho wspomniane jest w Starym Testamencie ponad 70 razy. Powyżej Jerycha znajduje się Góra Kuszenia (Mt 4, 1-11), na której szatan kusił Jezusa podczas jego czterdziestodniowego pobytu na pustyni. Nad skalną przepaścią zawieszony jest grecki klasztor prawosławny, pochodzący z XII wieku. W mieście tym znajduje się także drzewo sykomory (Łk 19, 1-10). Morze Martwe - słone jezioro bezodpływowe położone w tektonicznym Rowie Jordanu, na pograniczu Izraela i Jordanii. Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie Ziemi i ciągle się pogłębia. Jezioro to wykazuje bardzo duże zasolenie - średnio 26%. Ilość wody wpływająca do Morza Martwego, w ciągu XX wieku zmniejszyła się z powodu wykorzystywania części wód Jordanu przez Izrael i Jordanię, a także zmian klimatycznych. Znaczne parowanie powoduje obniżanie się lustra wody i wytrącanie pokładów soli. Do północnego bieguna Morza Martwego uchodzi jeden większy dopływ - rzeka Jordan. W związku z tak dużym zasoleniem w Morzu Martwym nie ma prawie zupełnie życia organicznego. Wykorzystując lecznicze działanie wód i osadów błotnych, w okolicy znajdują się liczne uzdrowiska. Betlejem - położone na południe od Jerozolimy, w Judei. Betlejem znajduje się na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Starożytne miasto Betlejem znajdowało się pośrodku ziemi Judy i było początkowo nazywane Efrata. Innymi jego nazwami były: Bethlehem Efrata, Bethlehem Judah i miasto Dawida. W historii biblijnej wspomina się o Betlejem, jako o miejscu pochowania Racheli, żony patriarchy Jakuba. To tutaj narodził się król Dawid. Ale przede wszystkim Betlejem jest miejscem narodzin Jezusa Chrystusa. Pole Pasterzy - znajduje się na terenie osiedla Bet Sahur. Tradycja bizantyjska umieściła tu scenę zwiastowania pasterzom przez anioła dobrej nowiny o narodzenia Mesjasza (Łk 2, 8-12). Teren Pola Pasterzy należy do franciszkanów. W czasie badań archeologicznych na tym miejscu odkryli oni ruiny bizantyjskiego klasztoru, pochodzące z IV i V wieku po Chrystusie. Jerozolima - jest duchowym sercem Izraela, ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego. Jest to nieoficjalna stolica państwa Izrael, znajdują się tutaj wszystkie siedziby władz państwa. Miasto ma jednak głównie znaczenie religijne. Jest to główny ośrodek kultu religijnego chrześcijan, wyznawców judaizmu i islamu. Za świętą uznają Jerozolimę Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie. Jerozolima stanowi fascynujące połączenie starego i nowego. Wzgórza Jerozolimskie tworzą "siodło" pomiędzy wyższymi o 200 metrów wzgórzami Hebronu na południu, a wzgórzami Betel na północy. Sama Jerozolima położona jest na wschodniej krawędzi "siodła", na wysokości 770 metrów. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest dolinami. Jerozolima podzielona jest na trzy odrębne części: Stare Miasto, Wschodnią Jerozolimę i Nowe Miasto (zwane również Jerozolimą Zachodnią). Na Starym Mieście znajdują się najstarsze zabytki. Otoczone jest ono murem obronnym (XVI wiek), ciągnącym się na długości 4,5 kilometra. Jest on wzmocniony przez 35 baszt i cytadelę. Do starego miasta prowadzi siedem bram (Damasceńska, Nowa, Jafska, Syjońska, Gnojna, Lwia i Heroda). Ósma, zwana Złotą, pozostaje zamurowaną od czasów Sulejmana. To przez nią wjechał na osiołku do miasta Jezus w niedzielę palmową. Otoczone murami obronnymi Stare Miasto zajmuje zwartą powierzchnię 1 km2, na której mieszka 20 tysięcy mieszkańców. Wąskie uliczki wiją się i kluczą pomiędzy domami. Łatwo jest tutaj pobłądzić. Stare miasto podzielone jest na cztery dzielnice: muzułmańską, chrześcijańską, żydowską oraz ormiańską. ks. Jacek

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 4 

Błogosławiony, który przychodzi jako kroi w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na wysokościach. ”

Kolejny dzień Pielgrzymki i kolejny dzień pełen wrażeń. Betania - wieś przy południowo-wschodnim zboczu Góry Oliwnej w pobliżu Jerozolimy (Mk 11,1). Dom Marii, Marty i Łazarza. Góra Oliwna - wzniesienie położone we wschodniej Jerozolimie w Izraelu (812 m. n. p. m.). Na zboczu góry znajduje się wiele kościołów upamiętniających wydarzenia związane z pojmaniem Jezusa i Jego wniebowstąpieniem. Tutaj też znajduje się najstarszy i największy na świecie cmentarz żydowski. Meczet Wniebowstąpienia (Dz 1, 1-11) - Islam uważa Jezusa za jednego z proroków, dlatego w miejscu wniebowstąpienia stoi meczet. W kamiennej podłodze widnieje odcisk stopy, jakoby pozostawiony przez Chrystusa. Kościół Pater Noster - został wzniesiony tuż obok groty, w której Jezus nauczał swoich apostołów. Ciekawostką miejsca tego jest ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy Pańskiej w ponad 60 językach. Warto tu poszukać tekstu polskiego. Kościół Dominus Flevit - został wzniesiony na skale na Górze Oliwnej, gdzie Jezus płakał nad Jerozolimą (Łk 19). Stąd nazwa Dominus Flavit (czyli Pan zapłakał). Wieczernik - miejsce spożywania Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami (Łk 22). Lokalizacja pochodzi z XII wieku. Jest to jedyny chrześcijański obiekt w Izraelu, którym zarządzają władze lokalne. Bazylika św. Piotra in Gallicantu (w miejscu piania koguta) - w tym miejscu apostoł Piotr się zaparł Jezusa (Łk 22, 54-63, Ps 88, Mk 14: 66- 72). W przeszłości znajdował się tutaj dom najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie przesłuchiwano ujętego Jezusa. Bazylika Narodów - wzniesiona w 1924 roku przez wspólne fundusze dwunastu narodów. Przepiękna bazylika lśni złotą mozaiką na fasadzie. Mozaika przedstawia Jezusa cierpiącego za grzechy świata całego. Dlatego właśnie bazylikę zwie się często Bazyliką Agonii lub Bazyliką Cierpienia. Bazylika stoi w samym środku ogrodu Getsemani, w którym pojmano Jezusa (Mk 14:32-50). Można tu podziwiać stare drzewa oliwne, których wiek szacuje się na 2000 lat. Grota Pojmania - jest w posiadaniu katolików od 1392 r. To od niej bierze swą nazwę cała okolica. Badania archeologiczne pokazały, że w grocie tej już IV w. obecny był kult chrześcijański. Bazylika Grobu Matki Bożej - to z tego miejsca Maryja Matka Jezusa została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Miejsce było czczone przez judeo - chrześcijan już w II w. W IV w. powstała pierwsza świątynia dedykowana Matce Bożej. Konsekrował ją, zaraz po Soborze w Chalcedonie (431 r.) jerozolimski biskup Juwenalis. Bizantyjski Góra Syjon - znajduje się za Bramą Syjońską, na zewnątrz Starego Miasta. Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny - miejsce zaśnięcia w sen wieczny Dziewicy Marii. Obecnie jest tu siedziba niemieckich benedyktynów. ks. Jacek

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 5

Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania.”

Pielgrzymki ciąg dalszy. Czas napięty, ale owocny. Ziemia Święta bez odwiedzenia miejsca gdzie Chrystus został złożony, albo bez Drogi Krzyżowej był by nie udany. Dlatego Pielgrzymi udali się Drogą Krzyżową do miejsca gdzie Chrystus został przybity do Krzyża i gdzie został złożony. Via Dolorosa - Droga Krzyżowa (Łk 23), którą szedł Jezus, dźwigając krzyż na miejsce stracenia. Zaczyna się ona w dzielnicy muzułmańskiej na dziedzińcu rzymskiej twierdzy Antonina. Dalej biegnie obok łuku Ecce Homo (jest on częścią łuku triumfalnego z czasów cesarza Hadriana) i prowadzi do Bazyliki Grobu Świętego, w dzielnicy chrześcijańskiej. Bazylika Grobu Bożego - najważniejsze miejsce spośród wszystkich świątyń chrześcijaństwa. Bazylika stoi na miejscu ukrzyżowania, pogrzebania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To miejsce w początku I wieku n.e. znajdowało się poza murami miasta. Znajdowały się tutaj nieużywane kamieniołomy z licznymi grobami pochodzącymi z tego okresu oraz wzgórze podobne z wyglądu jak czaszka. W czasach cesarza Konstantyna wzniesiono tutaj kościół upamiętniający zmartwychwstanie Chrystusa. Budowlę ukończono w 336 roku. Jest to główny ośrodek kultu chrześcijańskiego. Ta imponująca budowla, której dwie kopuły zwieńczone pozłacanym krzyżem górują nad Starym Miastem, jest duchowym centrum dzielnicy chrześcijańskiej. Ściana Płaczu - jest to pozostałość zewnętrznego muru po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, zbudowanej w końcu VI wieku p.n.e. na miejscu Świątyni, wzniesionej przez Salomona. Na tym fragmencie muru zbudowanego około 20 roku p.n.e. opierał się dziedziniec Drugiej Świątyni. Do 688 roku Żydzi gromadzili się co rok, by lamentować nad Kamieniem Węgielnym, na którym niegdyś wzniesiono Świątynię. W 688 roku w tym miejscu muzułmanie wznieśli Kopułę Skały, zamykając dostęp Żydom. Od tego momentu, Żydzi mogą lamentować jedynie przy zewnętrznym murze. Obecnie, pobożni Żydzi wtykają kartki z modlitwami i prośbami do Boga między kamienie starożytnego muru wierząc, że jest to miejsce najbardziej zbliżone do domu Boga. ks. Jacek

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - dzień 6

A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im."

Ostatni dzień Pielgrzymki. Czas krótki przed odprawą, ale bardzo dobrze zagospodarowany. Zobaczyliśmy Parlament Izraelski oraz miejsce Pamięci. Ein Karem - to niewielkie miasteczko, położone w górskiej okolicy, w odległości około 7 km na wschód od Jerozolimy. Tu według najstarszej tradycji mieszkali krewni Maryi, Elżbieta i Zachariasz. Tu przyszedł na świat ich syn św. Jan Chrzciciel (Bazylika Narodzenia św. Jana - Łk 1, 57 - 80). Tu rozegrała się opisana przez Ewangelistę Łukasza scena spotkania dwóch brzemiennych niewiast — młodziutkiej Maryi i Elżbiety, która poczęła w swej starości syna” (Łk 1,36). Dziś w tym miejscu wznosi się piękna świątynia, odbudowana w 1939 r. na pozostałościach kościoła bizantyjskiego. Spotkanie Maryi i Jej krewnej upamiętnia krypta Nawiedzenia, a na tablicach umieszczonych przed bazyliką w różnych językach wypisano tekst Magnificat. Jaffa - (znany w starożytności również jako Joppa) wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli na przestrzeni wieków. Badania archeologiczne prowadzone w latach 1955-1974 wydobyły na światło dzienne wieże i bramy miejskie pochodzące ze środkowej epoki brązu. ks. Jacek

Copyright Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksnadryjskiej Nowa Ruda Słupiec © - misiak4@gmail.com 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.